Információk

  • A Honlap üzemeltetője

A https://pestor.eu/ üzemeltetője a Pestor Nemzetközi Kereskedelmi, Ügynöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1112 Budapest, Katafa utca 5., adószám: 10455391-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-072058, képviseli: Harmath Zoltán Vendel ügyvezető, email: pestor@pestor.eu). Illetékes cégbíróság a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.

  • Szerzői jog

A Honlapon megjelenített védjegyek, logók, valamint egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak. Kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül harmadik személy semmilyen módon és jogcímen nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé. Tilos a Honlapon előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül bármilyen más honlaphoz kapcsolást (linket) létrehozni. Lajstromozott védjegy, valamint szerzői jogi védelem alatt álló mű jogellenes felhasználása jogi eljárást vonhat maga után.

  • Felelősség

Az Üzemeltető a Honlap használatából, illetve annak bármikor, bármilyen okból, bármilyen időtartamra bekövetkező elérhetetlenné válásából esetlegesen eredő kárért, veszteségért vagy költségért nem vállal felelősséget. Nem vállal felelősséget továbbá semmilyen, arra jogosulatlan személy által végzett, illetve késedelmes információátadás, számítógépes vírus, vonal- vagy rendszerhiba következtében az adatokban végbemenő változásért sem. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Honlapon megjelenített tartalmak módosítására, továbbá elérhetőségük megszüntetésére. Az Üzemeltető nem vállal továbbá felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyek a Honlaphoz kapcsolódnak, vagy amelyre hivatkoznak.

  • Tárhelyszolgáltató adatai

Cégnév: Dotroll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. 

Adószám: 13962982-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-882068